Oferowane przez nas walizki turystyczne objęte są 24 miesięczną gwarancją. Razem z zamówieniem dostajecie Państwo od nas Pisemną Gwarancję z datą sprzedaży oraz naszą pieczątką. 

 

Warunki gwarancji:

Okres gwarancji 24 miesiące.

1. W przypadku pojawienia się wad materiałowych i/lub fabrycznych w okresie ważności gwarancji, firma VOYAGER dokona naprawy lub wymiany artykułu na swój koszt. Nabywca zgłasza na adres mailowy reklamacje@bag-shop.pl reklamacje towaru podając swoje dane kontaktowe oraz powód reklamacji. Klient powinien dołączyć do paczki, kartę gwarancyjną, opis usterki oraz potwierdzenie zakupu (fakturę lub paragon). Paczka powinna być dobrze zapakowana zabezpieczona przed uszkodzeniami podczas transportu. Klient zobowiązuje się dostarczyć przesyłkę we własnym zakresie(na swój koszt)

2. Gwarancja pokrywa wyłącznie wartość produktu, a nie jego zawartość. Zastosowany zamek (szyfrator) uniemożliwia przypadkowe otwarcie się produktu, lecz nie chronią przed włamaniem i kradzieżą jego zawartości.

3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru. Wszystkie produkty wysyłane są do producenta lub dystrybutora. Jeżeli producent lub dystrybutor stwierdzi, iż naprawa towaru wymaga dodatkowych ekspertyz bądź wymiany ciężko dostępnych części to okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony.

4. Zwrot naprawionej /wymienionej reklamacji pokrywa producent i sklep internetowy. Gwarancja nie obejmuje szkód będących wynikiem zużycia, niewłaściwego użytkowania, przeciążenia i nieprawidłowego zastosowania, wystawienia produktu na zbyt wysokie lub niskie temperatury lub szkód spowodowanych otarciami, kontaktem produktu z kwasami, rozpuszczalnikami, ewentualnie innymi roztworami chemicznymi, wodą, a także uszkodzeń powstałych podczas nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu lub w wyniku wypadku.

5. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji automatycznie wygasają w przypadku gdy: ź produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne, ź produkt był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Ewentualne wady materiałowe lub produkcyjne zauważone przez nabywcę po upływie gwarancji, mogą zostać naprawione na koszt nabywcy, pod warunkiem, że dostępne będą części zamienne.

7. UWAGA! Klienci, których bagaże zostały uszkodzone mechanicznie podczas załadunku lub rozładunku dokonywanego przez przewoźnika w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi, powinni dochodzić swych praw/odszkodowania od danego przewoźnika. Konwencja Montrealska o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r. (Dz.U. 2007 Nr 37, poz. 235) Art. 18 Szkody dotyczące towaru: Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia towaru, jeżeli tylko wydarzenie, które spowodowało taką szkodę, miało miejsce w czasie przewozu lotniczego.

8. Przy uszkodzeniu walizki podczas podróży samolotem podstawą ubiegania się o możliwość złożenia reklamacji jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego wcześniejsze złożenie reklamacji do linii lotniczych.

9. W przypadku zwrotu towar musi być starannie zapakowany, fabrycznie nowy, nie nosić żadnych śladów użytkowania, posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie, instrukcję (jeśli została dołączona) oraz nadawać się do ponownej sprzedaży

10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu/dostarczenia będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela/przedstawiciela firmy Kurierskiej (w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki)

11. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z powodu niewłaściwego czy nieostrożnego użytkowania lub mechanicznego zużycia walizki. Reklamacji nie może podlegać również zapach walizki (bywa, że walizka nowa, szczególnie ta wykonana z tworzyw sztucznych, specyficznie pachnie). Reklamacji szczególnie nie podlegają uszkodzenia walizki powstałe podczas nieostrożnego traktowania walizki, np. w podróżach samolotowych (np. pęknięcia, wyłamania kółek), przenoszenia przeciążonej walizki, uszkodzenia wskutek podania pustej walizki zewnętrznemu naciskowi dużego ciężaru. Reklamacji nie podlegają również wytarcia i rozerwania podszewek. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami gwarancji oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi sposobu użytkowania produktu.